Kontakt

GASTRO SERWIS
Anetta Lancewicz

Karzcino 30A  76-200 Słupsk
NIP: 839-175-37-58

Bank Pekao SA
07 1240 5790 1111 0010 4624 7213
SWIFT / BIC PKOPPLPW
NRB 12405790

Krzysztof Lancewicz
krzysztof@gaskom.pl
tel. 505 171 321

Mariusz Pankiewicz
mariusz.pankiewicz@gaskom.pl
tel. 739 624 801

?